Contributie

Contributie 2022

Voor alle activiteiten hebben wij de betrokkenheid, maar zeker ook de financiële steun van zoveel mogelijk BANS-bewoners nodig!

De contributie bedraagt slechts € 10.00 per huis(houden).

Wilt u dit overmaken op rekening NL50 INGB 0000 2471 49 t.n.v. BANS-bewonersvereniging te Utrecht? Onder vermelding van naam, straat, huisnummer en e-mailadres, waarop u informatie wenst te ontvangen.

U kunt het ook bij mij afgeven (Hendrick de Keyserstraat 85) maar dan wel graag duidelijk leesbaar uw naam, adres en e-mailadres op de enveloppe vermelden, anders schrijf ik uw bijdrage misschien per ongeluk op het conto van uw buren.

Bent u nog geen lid? Door betaling van de contributie meldt u zich meteen aan maar u kunt ook lid worden door te mailen naar info@bansbuurt.nl.

Arjon van Lange
Penningmeester