Contributie

Contributie 2020

Voor alle activiteiten hebben wij de betrokkenheid, maar zeker ook de financiële steun van zoveel mogelijk BANS-bewoners nodig!

De contributie bedraagt slechts € 10.00 per huis(houden).

Wilt u dit overmaken op rekening NL50 INGB 0000 2471 49 t.n.v. BANS-bewonersvereniging te Utrecht?

U kunt het ook bij mij afgeven (Laan van Minsweerd 56) maar dan wel graag duidelijk leesbaar uw naam en adres op de enveloppe vermelden, anders schrijf ik uw bijdrage misschien per ongeluk op het conto van uw buren.

Bent u nog geen lid? Door betaling van de contributie meldt u zich meteen aan maar u kunt ook lid worden door te mailen naar info@bansbuurt.nl.

Jos Haerkens