Informatie

Hoe kan ik me inschrijven voor een BANS woning?
klik hier
Woningstichting Tuindorp-B.A.N.S.
klik hier
Informatie voor bestaande huurders
klik hier
Brandveiligheid in huis
klik hier
Bewonersvereniging Bans
klik hier
Laatste update: Juli 2014

Deze informatie is verouderd. We hopen snel actuele informatie te kunnen communiceren.

Het is weer mogelijk voor gegadigden van buiten de Bansfamilie zich via Actys in te schrijven als kandidaat voor een woning van de stichting. Een inschrijfformulier kan worden gedownload via de site www.actyswonen.nl.

Bansbewoners kunnen zich via een briefje aan het bestuur aanmelden voor doorstroming vanuit hun huidige woning naar een ander woningtype.

Om in aanmerking te komen voor een woning van de stichting Tuindorp-BANS doe je een aanvraag bij het bestuur via een bij Actys verkrijgbaar inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kan telefonisch of via de mail worden aangevraagd. Vermeld duidelijk op het formulier dat de interesse een BANS-woning betreft (deze optie staat niet op het formulier). Na acceptatie van de aanvraag door het stichtingsbestuur beland je op de kandidatenlijst. Er is een wachtlijst om voor een woning van de stichting in aanmerking te komen, doch deze is veelal korter dan bij de reguliere woningbouwverenigingen. Aan nieuwe kandidaat-huurders worden in principe geen eengezinswoningen toegewezen. De huurprijs van de woningen liggen in het algemeen boven de liberalisatiegrens voor huurwoningen.

Actys Wonen bv
Euclideslaan 135
3584 BR Utrecht

Postbus 85270
3508 AG Utrecht
0900 444 66 77

utrecht@actys.nl
www.wonenmetactys.nl

De Woningstichting Tuindorp-BANS is eigenaar van 168 woningen, gebouwd in 1920 door de Bond van Ambtenaren van de Nederlandse Spoorwegen (B.A.N.S.). De woningen staan in het aantrekkelijke oostelijke deel van de stad Utrecht. In de buurt is een gevarieerd winkelaanbod, de binnenstad is snel bereikbaar en het Wilhelminapark, zowel als de bossen van Amelisweerd en Rhijnauwen liggen om de hoek. De woningen zijn gelegen aan de Laan van Minsweerd en in enkele zijstraten van deze laan. Het woningbezit is onderverdeeld in eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen en startersappartementen. Er zijn benedenwoningen voor zowel gezinnen als ouderen.

Het woningbezit wordt beheerd door een stichtingsbestuur dat uit vijf personen bestaat. Dit bestuur legt met betrekking tot het gevoerde beleid periodiek verantwoording af aan een Raad van Commissarissen.

De samenstelling van het bestuur van de stichting Tuindorp-B.A.N.S. is als volgt:

 • Ben Golstein, voorzitter
 • Paul Dannenburg, Coördinator Duurzaam Renoveren
 • Maud Benckhuijsen, Coördinator Verhuurzaken
 • Eric Clemens, Penningmeester
 • Hans Oedekerk, Coördinator Onderhoud
 • Erika van der Heijden, Secretaris, vice voorzitter

Bereikbaarheid van het stichtingsbestuur:
Kantooradres: H. de Keijserstraat 72 , 3583 TL Utrecht.
E-mailadres:  tuindorp-bans@outlook.com

De administratieve kant en het onderhoud van het woningbeheer is grotendeels uitbesteed aan Actys Wonen, gevestigd aan de Maliesingel 39, 3581 BK, Utrecht.

Telefonisch is Actys te bereiken onder nummer 088-0882053 (tussen 8.30 en 17.00 uur)
E-mailadres: midden@actyswonen.nl

Verhuur:
Het bestuur van de stichting hanteert een voorkeursbeleid bij de doorstroming binnen de verschillende woonsoorten die zij bezit. Bewoners genieten een bevoorrechte positie bij de wens tot verhuizing naar een ander woningtype. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het bestuur.

Fietsenstallingen:
De stichting beschikt in de directe omgeving van haar woningen over een tweetal overdekte afgesloten fietsenstallingen, waar huurders tegen een geringe vergoeding een stallingsplaats kunnen huren. U kunt een plek in deze stalling aanvragen via Actys.

Onderhoud:
Aan goed onderhoud van de woningen wordt veel waarde gehecht. Schilderwerk, schoonmaak van de kunststof kozijnen, onderhoud voegwerk en dergelijke wordt regelmatig volgens een vastgestelde meerjarenplanning uitgevoerd.
Bij woningmutatie wordt nagegaan of de woning nog aan de eisen van modern leefcomfort voldoet en indien mogelijk en wenselijk volgen er aanpassingen.

Klachten en reparaties:
Voor klachten over en reparaties aan de woning dienen huurders zich te wenden tot de onderhoudsdienst van Actys. Dit kan zowel telefonisch (0900-4446677 optie 1), schriftelijk, digitaal via het storingsformulier (te vinden via www.wonenmetactys.nl/pagina/ik-ben-huurder/storing-melden) als per e-mail (storingen-utrecht@actys.nl).
Bij klachten die urgent verholpen moeten worden geniet telefonisch contact de voorkeur.

Centrale verwarming:
Met klachten over het functioneren van de centrale verwarming neemt men rechtstreeks contact op met het storingsnummer van de fa. Linthorst,. Dit is 0318-643722.

Inleiding
We staan er liever niet te veel bij stil, maar een brand in huis is één van de meest traumatische dingen die een mens kan meemaken. Het overkomt jaarlijks zo’n 8000 Nederlandse huishoudens, waarbij jaarlijks gemiddeld 50 mensen om het leven komen en 800 gewonden vallen. Naast de berichten over de oorzaak en de gevolgen van een brand is er in de pers en vanuit de overheid (brandweer) gelukkig ook veel aandacht voor het voorkomen van huisbrand. In deze Balans willen wij graag wat risico’s en tips op een rijtje zetten om uw huis zo brandveilig mogelijk te maken en voorbereid te zijn in het geval er in uw huis een dergelijke situatie ontstaat. Bronnen hiervoor zijn de websites van diverse overheids- en consumentenorganisaties. Ook is er informatie overgenomen uit de Huurwijzer van februari 2009 (uitgave van de Woonbond) en de Consumentengids van februari 2009.

Oorzaken van brand
Twee op de drie branden zijn te wijten aan onoplettendheid of onvoorzichtigheid. Vooral tijdens het koken en frituren gaat het vaak mis. De ‘vlam in de pan’ veroorzaakt menige keukenbrand. Veel woningbranden worden veroorzaakt door een omgevallen kaars, roken in bed of door kinderen die spelen met lucifers. Andere oorzaken zijn een defect of verkeerd gebruikt apparaat of product en brandstichting. Ook door het onvoorzichtig omgaan met vluchtige stoffen zoals benzine en lijmsoorten, ontstaat nogal eens brand.

Hoe kunt u brand voorkomen?
De BANS-woningen:

Onze huizen zijn goed onderhouden en voorzien van moderne cv-installaties. Een heleboel oorzaken van brand zijn daarmee uitgesloten. De cv-installatie trekt lucht aan van buiten en heeft dus geen effect op de luchtkwaliteit in de ruimte waar hij staat. Wel belangrijk is voor mensen die nog gaskachels hebben, dat ze er zelf aan denken hun schoorsteen regelmatig te laten vegen. Alle gerenoveerde huizen zijn voorzien van brand(rook)melders en ook wordt bij de renovatie een brandwerende isolatielaag tussen boven- en benedenwoningen aangebracht.
U kunt zelf veel voor de hand liggende maatregelen nemen om brand in de woning te voorkomen, zoals opletten met kaarsen en losse verwarmingselementen; lucifers buiten bereik van kinderen bewaren, het filter van uw afzuigkap tijdig vervangen etc. Vooral mensen die wat slechter ter been zijn zullen nog oplettender moeten zijn omdat zij moeilijker wegkomen bij brand.

De belangrijkste tips ter voorkoming van brand:

Tip 1 Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan te heet wordt of voedsel in de pan droogkookt.

Denkt u bij het koken aan het volgende:

 • Blijf bij de pan.
 • Gebruik een kookwekker om droogkoken te voorkomen. Verlaat u de keuken even, neem dan de kookwekker mee.
 • Houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op veilige afstand van het fornuis.

Wat u moet doen bij een vlam in de pan:

 • Zet onmiddellijk het fornuis en de afzuigkap uit.
 • Schuif het deksel van u af, over de pan. Laat deze zitten tot de vlam uit is.
 • Of gebruik een blusdeken: wikkel de bovenrand van de deken om uw handen en leg hem over de pan.
 • Probeer vlam in de pan NOOIT te blussen met water!

Tip 2 Rook nooit in bed en doof sigaretten nooit in de prullenbak.
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met een brandende sigaret in slaap valt.

Tip 3 Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen.
U loopt dan het risico dat het wasgoed te heet wordt en vlam vat.

Tip 4 Zet geen bloemen of planten boven of op de televisie.
Uw televisie heeft veel elektrische onderdelen. Komen deze in contact met water, dan kan kortsluiting en daarmee brand ontstaan.

Tip 5 Laat uw tv en andere apparaten niet onnodig op stand-by staan.
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat kan kortsluiting veroorzaken. U kunt daarom beter de televisie helemaal uit schakelen als u er niet naar kijkt. Het kost bovendien minder energie.

Tip 6 Gebruik spuitbussen nooit in de buurt van een brander of (waak)vlam en zet ze nooit in de zon.

Tip 7 Wees voorzichtig met licht ontvlambare schoonmaakmiddelen als spiritus en (was)benzine.

Hoe bent u het beste voorbereid op een mogelijke brand?

Maak een vluchtplan en zorg dat vluchtwegen altijd vrij zijn.
Het is heel goed om na te denken over de manier waarop u uw woning kunt verlaten in het geval er brand uitbreekt. Als u met meerdere personen in huis woont is een echt vluchtplan met duidelijke afspraken zeer aan te raden. Oefen het vluchtplan (ook een keer in het volledige donker) en pas het aan bij wijzigingen in huis.

Hoe maak je een vluchtplan:

 1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en bereiken.
 2. Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd.
 3. Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.
 4. Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar beneden! Wacht op hulp.
 5. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
 6. Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels en voor de telefoon (leg ‘s nachts bij voorkeur een telefoon op uw nachtkastje).
 7. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een dichte deur kan minimaal 20 minuten een brand tegen houden.
  NB: in veel BANS-woningen is het moeilijk om vanaf de bovenste verdieping te vluchten. Het is mogelijk om aan de verwarming op deze etages een touwladder of speciale uitvouwbare vluchttrap te bevestigen. Deze zijn te koop bij bouwmarkten.

Installeer preventie- en blusmiddelen in huis

Rookmelders
In geval van brand redt een rookmelder uw leven en het leven van uw gezin. Recent Engels onderzoek heeft aangetoond dat mensen met werkende rookmelders 100% meer kans hebben een woningbrand te overleven!
Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. U bent meteen gewaarschuwd, of wakker.
Een klein beginnend brandje, kan binnen 3 minuten uitgroeien tot een grote uitslaande brand. Naast het vuur, schuilt het gevaar meestal ook in de rook. De rook is heet, zorgt dat u niets meer ziet (en dus ook snel de weg kwijt bent) en is verstikkend. Hang een rookmelder op iedere etage.

Waar u op moet letten bij de aankoop van een rookmelder:
Rookmelders worden vooral verkocht in de doe-het-zelfzaken. De prijs varieert van 5 tot 25 euro. Er zijn ook combimelders. Deze detecteren niet alleen rook maar ook Koolmonoxide en zijn een stuk duurder (ongeveer 50 euro). Sinds 31 juli 2008 mogen enkel melders verkocht worden met het EN 14604 keurmerk. Dit keurmerk houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten.

Op www.rookmelders.nu kunt u gedetailleerde informatie vinden over de manier waarop rookmelders geplaatst en onderhouden moeten worden.
Overzicht rookmelders, bron: Consumentengids februari 2009

Blusdeken
Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal. Het is een handig blusmiddel als iemands kleren in brand staan en bij vlam in de pan, brand in een televisietoestel of een brandende prullenbak. De handigste plek voor een blusdeken is de keuken. Aanbevolen formaat 180 x 180 cm, in een opbergkoker. Een blusdeken is natuurlijk ook zeer nuttig in caravan, boot, tuinhuisje en bij de barbecue. Geschikt als blusmiddel voor o.a.: een in brand geraakt persoon, vlam in de pan, brand in een televisietoestel, brandende prullenbak, kleine brandjes die met een blusdeken af te dekken zijn.

Zo gebruikt u een blusdeken:

 • Wikkel de deken rond uw handen.
 • Leg hem op de brandhaard of wikkel hem om het slachtoffer.
 • Trek de deken goed dicht bij de hals van het slachtoffer, zodat rook en vlammen niet bij het gezicht kunnen komen.
 • Gooi de deken na gebruik weg.

Brandblusser
Er zijn verschillende soorten brandblussers, zie www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/het_juiste)
Laat uw blusser jaarlijks controleren. Zo weet u zeker dat deze ook echt werkt als u hem nodig heeft.

Wat te doen als er toch brand uitbreekt?

Belangrijk in geval van brand:

 • Blijf kalm.
 • Waarschuw de overige bewoners.
 • Sluit ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen.
 • Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
 • Blijf dicht bij de grond, vooral als er veel rook vrijkomt.
 • Bel direct 1-1-2.

Zelf blussen?
Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen. Blus echter alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt wegkomen. Stop dus op tijd met uw bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus levensgevaarlijk!
Vaak heeft u aan water genoeg om een beginnend brandje te blussen. Zorg dus voor een tuinslang die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken en houd deze permanent aangesloten op de waterleiding Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet (vlam in de pan) of als de brand veroorzaakt is door een elektrisch apparaat. Gebruik dan een brandblusser of blusdeken.

Meer weten?

Meer informatie over brandveiligheid in huis kunt u vinden op:
www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen
www.veiligheid.nl
www.consumentenbond.nl
www.brandwondenstichting.nl

Op www.woonikbrandveilig.nl kunt u een test doen om te kijken of uw huis brandveilig is.

Wanneer u geen internet hebt kunt u folders aanvragen bij:

Brandweer Utrecht
Postbus 3025
3502 GA Utrecht
030 – 286 78 78

Consument en veiligheid
Postbus 75169
1070 AD Amsterdam

De Bewonersvereniging BANS is de initiatiefnemer van deze website. De vereniging zet zich in voor de samenhang in de buurt door het organiseren van activiteiten. Ook behartigt zij de belangen van de bewoners richting verhuurder en overheden.

De samenstelling van het bestuur van de Bewonersvereniging Bans is er per 1 januari 2020 als volgt:

 • Harald de Jong, voorzitter
 • Jos Haerkens, secretaris
 • Frans van der Pas, penningmeester
 • Rikjan Kruithof
 • Arjon van Lange
 • Diego Schorr

Bereikbaarheid van de Bewonersvereniging Bans:
E-mail: info@bansbuurt.nl